Med en inspirerande föreläsning
minns du budskapet under en lång tid framöver – för oftast är hur föreläsaren agerar under föreläsningen som avgör om du blir inspirerad och vill fortsätta verka för att sprida budskapet vidare i det dagliga arbetet och operativa verksamheten eller inte.

Föreläsare som inspirerar


 En inspirerande föreläsning som blir framgångsrik för både deltagaren och arrangören är den föreläsningen där föreläsaren på ett motiverande sätt inspirerar deltagarna att aktivera och engagera sig direkt efter föreläsningen. Om föreläsningen handlar om arbetsmiljö bör man på arbetet se över sin arbetsmiljöpolicy redan samma vecka som föreläsningen och tillsammans med de anställda förbättra policyn på så sätt så att arbetsmiljön blir bättre. Om föreläsningen handlar om hälsa bör man lägga upp en realistisk plan för hur man ska ha en sund träning som man kan följa långsiktigt. Se till att det finns frön som sår hos deltagarna och som går att applicera direkt efter föreläsningen som förhoppningsvis är inspirerande och som är applicerbart på arbetsmarknaden i allmänhet och på er arbetsplats i synnerhet.

Stort ämnesutbud som
kommunikation och sociala medier


Föreläsare som håller föredrag och föreläsningar inom kommunikation och kurser om bland annat sociala medier behöver inspirera och motivera publiken, oavsett om det är ett företagsarrangemang eller öppen föreläsning – för når man inte ut med ett budskap på ett positivt och sunt sätt, spelar det ingen roll om man är Sveriges bästa föreläsare eller den mest kända föreläsaren just nu i media – för kvalitén behöver gå före kvantitet och namn, för att du som lyssnar ska kunna förstå och kunna applicera det syfte som finns i föreläsningen. Du erbjuds ett stort ämnesutbud för att du ska kunna genomföra ditt arrangemang på ett effektivt och kvalitativt sätt!

Hitta föreläsare


Låt dig inspireras av tips på föreläsningar, hur du kan hålla föreläsning och var du kan gå på öppna föreläsningar runt om i landet. Ska du anordna ett eget arrangemang, så hjälper vi gärna till med så att du får en inspirerande talare, i samband med att du väljer att boka en föreläsning.

Inspirerande föreläsare


Nina Jansdotter är en uppskattad föreläsare som ofta inspirerar människor i vardagen.

Spela lugnt

Med nya casino tips kan du skapa kreativitet för din personliga utveckling.