I dagens allt mer stressade samhälle, där det gäller att få ihop arbete, förskola och socialt umgänge, gäller det att du har bra koordinering, planering och framförhållning.

För genom den digitalisering och teknologier som möjliggjorts, på både gott och ont, att du kan vara tillgänglig, gäller det att kunna skapa en balans där du kan fullfölja dina åtaganden på ett bra sätt, samtidigt som du värnar om din hälsa och ditt välmående.

Finns det några knep på att kunna skapa sunda förutsättningar mellan din välvilja att vara andra till lags, samtidigt som du tar tillvara på din kropp och själ? Vilka förutsättningar kan det finnas för att finna en bra balans mellan arbetsliv och privatliv – om det finns en gränsdragning däremellan överhuvudtaget?

I olika föreläsningar om hälsa och välmående, med avstamp ur både teoretiska aspekter och praktiska metoder och tillvägagångssätt, får ni konkreta verktyg om hur ni kan stimulera på så sätt att både ni (som organisation, företag och förening) kan få ut så mycket som möjligt av andra ur en positiv aspekt, samtidigt som ni som enskilda individer får ut så mycket som möjligt som just enskilda individer.

Den före detta allsvenske fotbollsspelaren Christopher Alvengrip gick in i väggen efter att ha arbetat för mycket. Genom ett sunt och hälsosamt arbete har han tagit sig tillbaka till en roll som personlig tränare och har kunnat skapa sig en sund balans för att kunna kombinera arbetsliv med privatliv.

Kontakta gärna oss för att boka in en föreläsning med Christopher Alvengrip. Tillsammans lägger vi upp en inspirerande och motiverande föreläsning som kan stärka er och öka friskvården hos er.

Inspirerande föreläsare


Nina Jansdotter är en uppskattad föreläsare som ofta inspirerar människor i vardagen.

Spela lugnt

Med nya casino tips kan du skapa kreativitet för din personliga utveckling.