När du bestämt att du ska anordna en föreläsning
finns det lite att tänka på inför föreläsningen. Nedan presenteras några infallsvinklar som kan underlätta dig i ditt beslut att bestämma hur ni ska hålla föreläsning.

Öppen föreläsning eller internt föredrag?

Det kan vara skillnad på om det är en öppen föreläsning, dit allmänheten har möjlighet att besöka, eller om det är ett internt föredrag för företaget, skolan eller organisationen. Den största skillnaden är om besökaren kommer frivilligt och betalar för att lyssna på föreläsaren eller om det är personalen som ska lyssna i samband med en omorganisering. Det gäller att kunna hitta en inspirerande föreläsare och talare som kan kommunicera med målgruppen på rätt sätt, utifrån besökarnas förutsättningar och frivillighet att närvara på föreläsningen.

Var ska föreläsningen hållas?

Ska den hållas under en mässa med företagsbesökare och allmänhet eller internt i era företagslokaler? Hur ser lokalen ut där ni ska anordna föreläsningen och hur ska besökarna stå eller sitta i förhållande till scenen där föreläsaren ska hålla sitt föredrag? Ska föreläsningen bestå av panelsamtal med en moderator som håller i trådarna? Ska föreläsaren kanske mingla med besökarna?


Var någonstans i landet där föreläsningen
ska anordnas kan också ha betydelse – om det är för allmänheten, bör lokalen ligga centralt i området och med bra kommunikationer, annars kanske ni förlorar spontanbesökare bara för lägets skull. Om ni bestämt er för exempelvis en konferens- eller kursgård som inte har bra kommunikationer, erbjud besökarna en chartrad buss eller andra färdmedel (vilket också kan upplevas som ett mervärde för besökaren).

Storstad eller landet?

Om det är i samband med ett företagsevent där ni ska ha föreläsningen, så kan ett miljöombyte vara bra för personalen och eventuella kunder som ska vara närvara. Ett miljöombyte skapar nya sociala möjligheter för att skapa nya nätverk och sätt att kommunicera med varandra. Om ni exempelvis har ert företag i en storstad som Malmö, Göteborg eller Stockholm, kanske ni kan välja en konferensgård i Örebro, Jönköping eller Norrköping.

Ämne på föreläsningen

Vad är syftet på ert event? Anpassa föreläsningen och dess ämne utifrån syftet. Om syftet är att prata om social media, kan föreläsningen handla om föreläsningar på nätet, sociala medier eller om relationer i vardagen. Se till att kommunikationen sker på mottagarens villkor och låt mottagaren få möjlighet att lyssna på vissa delar av föreläsningen i förväg.

Helhetslösning

Vill du få hjälp med att boka föreläsning med en inspirerande föreläsare som kan prata på rätt sätt med era besökare, så kan du få hjälp med en helhetslösning. Tveka inte att förutsättningslöst samtala om att boka föreläsning.

Inspirerande föreläsare


Nina Jansdotter är en uppskattad föreläsare som ofta inspirerar människor i vardagen.

Spela lugnt

Med nya casino tips kan du skapa kreativitet för din personliga utveckling.